Z uwagi na przepisy prawne (Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych, dalej zwanym ?RODO?), oraz chęć zachowania przejrzystości względem odwiedzających naszą stronę, przedstawiamy Państwu naszą politykę prywatności dotyczącą przetwarzania i przechowywania przez nasz serwis Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Play. Pytania i uwag prosimy kierować do nas, poprzez formularz zgłoszeniowy https://power-play.pl/kontakt/

Dane osobowe dotyczące Państwa, które gromadzimy i przetwarzamy, to dane, które zgodzą się nam Państwo udostępnić w celach kontaktowych:

Adres skrzynki poczty elektronicznej

Imię, nazwisko, bądź nick w dowolnej kombinacji, jeżeli znajdą się one w treści wiadomości skierowanej do nas.

Płeć, przypadku korespondencji niezachowującej form bezosobowych.

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie:

Historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania naszej strony.

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne dotyczące zagadnienia:

RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane w celach:

1. Analitycznych i statystycznych ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla klientów będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail czy list ? podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, która zostaje wydana przez Użytkownika w momencie, gdy rozpoczyna wymianę korespondencji i zamieszcza w niej swoje dane (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu zachowania możliwości komunikacji z Państwem.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadać będą osoby prowadzące wymianę korespondencji z Państwem w imieniu Power Play, a także wsparcie techniczne naszej strony.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych dalej nieodpłatnie, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, wynosi tyle, ile potrzeba czasu na zachowanie ciągłości komunikacji, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i wiąże się z możliwością wymiany mailowej.

W każdym czasie mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić, należy skorzystać z formularza kontaktowego. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały o przetwarzania, z uwagi na uzasadnione podejrzenia złamania prawa.

Nasi współpracownicy zobowiązani są do poufności, a my wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, ciągle doskonaląc się w tym zakresie.

Informujemy o możliwości przeprowadzania profilowania dla celów statystyki i personalizacji. Dokonuje się to za pomocą plików cookies.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Na koniec informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, w związku z poprawą jakości usługi i działania strony sieciowej, a także w przypadku zmiany przepisów prawnych związanych z tym zakresem działań.

Koncerty

  • 8 czerwca 2021

    NIEBAWEM AKTUALNY GRAFIK KONCERTOWY

O zespole

Znani z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości, z natury nie lubią robić wokół siebie dużego szumu, ale gdy tylko pojawią się na scenie, potrafią zaczarować ludzi tak, że nogi same rwą się do tańca. Jak sami mówią o sobie: "Cieszymy się, że muzyka którą tworzymy potrafi bawić sprawiając, że na twarzy wielu osób pojawia się uśmiech".

Facebook Youtube